NL
  • International

  • English Version EN

Masterclass Mammacare therapeut

Huidtherapeuten, die te maken hebben met de oncologische patiënten: zijn gericht op oedeem bij deze patiëntengroep. Ze komen hierom heel frequent in aanraking met de groep mammacare patiënt en borstprotheses. Een patiëntengroep die vaak te kampen heeft met een complex beeld aan klachten en onderliggend lijden.

Deze patiëntengroep heeft enorm veel behoefte dat er kennis is van oedeem in relatie tot compressie en een borstprothese dragen. Een foutieve borstprothese en lingerie kan lijden tot een verergering van oedeem en beweging en pijnklachten. Er zal in hoge mate aandacht besteed worden aan het aanmeten van een borstprothese bij een specifieke patiënt rekening houdend met haar aandoening, behandeltraject, rest klachten en comorbiditeiten.

Hiervoor is er een nieuwe opleiding gestart gericht op de afgestudeerde huidtherapeuten. Naast deze opleidingsdag zal de deelnemer ook een praktijkervaringstraject doorlopen. Zodat zij tijdens deze masterclass kunnen laten zien dat zij ook dit onderdeel beheersen.

Deze masterclass bestaat uit een trainingsdag waar aandacht voor is voor deze specifieke patiënt. Daarnaast is er een ervaringstijdvak waarbij de opgedane kennis in de praktijk zal toegepast moeten worden. Hierbij wordt er gevraagd aan de deelnemer om een 20-tal praktijksituaties te beschrijven. Om de producten markt een lerend karakter te geven, zijn er een 4-tal casuïstieken opgesteld. De deelnemers zullen deze casuïstieken moeten “oplossen” door kennis op te doen over deze verschillenden mogelijkheden die de fabrikanten hebben.

Na afloop worden deze casuïstieken classicaal behandeld.

Scholingsaanbieder

 

Juzo Benelux B.V. i.s.m. Nazorg Borstkanker Academy

Type cursus
 

Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst

Ook geaccrediteerd door
 

ADAP (Accreditatie Deskundigheids bevorderende Activiteiten Paramedici) 

Totaal behaalde geaccrediteerde punten
 

15 

Accreditatieperiode
 

16-10-2023 t/m 16-01-2024
 

Catogorie
 

Huidtherapeuten – Scholing