NL
  • International

  • English Version EN

De Juzo Academy Seminars

Juzo Academy

Cursus programma

Belangrijke punten van A-Z

Belangrijke punten van A-Z

Kwaliteit en prestatie

In de huidige markt staat kwaliteit en transparante zorg hoog in het vaandel.
De verschillende beroepsgroepen willen hier graag aan meewerken.

Juzo wil zich ook graag conformeren aan de omschrijving van de Kwaliteitswet zorginstellingen: “De zorgaanbieder biedt verantwoorde zorg aan. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan: zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reeële behoefte van de patiënt”. Het begrip kwaliteit is voor Juzo van grote waarde. Een steeds belangrijker element wordt de vraag naar kwaliteit in de zorg, een breed begrip waar meerdere elementen onder vallen.

Juzo wil de verschillende beroepsbeoefenaren ondersteunen bij het streven naar het verhogen van de kwaliteit in de beroepsbeoefening en wil de deskundigheid verder profileren.

Ook het inzichtelijk maken van zorg staat hoog in het vaandel. Transparante zorg is een van de thema's binnen de huidige markt. Dit is een van de speerpunten van de overheid en de zorgverzekeraars.

Door middel van het vergroten van het scholingsaanbod en dit aantoonbaar maken met behulp van de diverse kwaliteits - registers met certificaten, laat de beroepsbeoefenaar zien werkzaam te zijn volgens actuele kennis van zaken. Onze cursussen worden daarom bij verschillende kwaliteitsinstellingen ter accreditatie aangeboden:

Kwaliteit en prestatie